KONKURS POETYCKI „WALENTY KONTRA KUPAŁA” :-)

Z okazji Dnia Świętego Walentego ogłaszamy konkurs literacki na wiersz, limeryk, fraszkę, wyobrażenie swojego księcia/księżniczki z bajki lub wyższości jednego święta nad drugim – dowolna RYMOWANA forma, związana właśnie z dniem Św. Walentego lub Kupały. Zatem lato i zima w natarciu 🙂

Nasze słowiańskie Walentynki przypadają na Noc Kupały (Sobótki) i obchodzone było w czasie najkrótszej, czerwcowej nocy.  Panny plotły wianki z kwiatów i ziół i „wrzucały je do wody” :-), a chłopcy je wyłapywali.  W ten sposób dobrani młodzi kojarzyli się w pary bez obrazy obyczaju. Para mogła wspólnie oddalić się, a podczas spaceru poszukać w lesie kwiatu paproci, wróżącego pomyślny los. O świcie wracali do wciąż płonących ognisk, by trzymając się za dłonie, przeskoczyć przez płomienie.

Obecnie bardziej popularne są amerykańskie Walentynki, obchodzone 14 lutego, które swój początek mają w tradycji wysyłania miłosnych liścików do ukochanej osoby. Co ważne – jest to tradycja europejska, a nie amerykańska 🙂 Stanom Zjednoczonym zawdzięczamy komercjalizację tego święta.

Bez względu na genezę – zakochanie trwa cały rok, a z okazji Dnia Świętego Walentego ogłaszamy konkurs literacki na wiersz, limeryk, fraszkę, wyobrażenie swojego księcia/księżniczki z bajki lub wyższości jednego święta nad drugim – dowolna RYMOWANA forma, związana właśnie z dniem Św. Walentego lub Kupały. Zatem lato i zima w natarciu 🙂

„Zakochane” wiersze można przesyłać do nas do dnia 11 lutego włącznie – na adres e-mail biblubien@poczta.onet.pl

 

Regulamin konkursu:

  1. Organizatorem konkursu poetyckiego WALENTY KONTRA KUPAŁA (dalej: Konkurs) jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lubniu, 32-433 Lubień 34.
    2. W Konkursie mogą brać udział wszyscy, którzy do 11 lutego nadeślą do nas wiersz, limeryk, fraszkę, wyobrażenie swojego księcia/księżniczki z bajki lub wyższości jednego święta nad drugim – w dowolnej RYMOWANERJ formie, związanej właśnie z dniem Św. Walentego lub Kupały.
  2. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wysłania wierszy w formie tekstowej w pliku w formacie PDF lub .doc lub .docx na adres: biblubien@poczta.onet.pl.
  3. W temacie maila zgłoszeniowego należy zawrzeć swoje imię i nazwisko oraz frazę „Walenty kontra Kupała”, a w treści mejla – poza wierszem – także dane osobowe (imię i nazwisko, adres e­mail, numer telefonu i miejsce zamieszkania oraz zgodę na prze­twarzanie danych osobowych o następującej treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubniu w celu udziału w konkursie poetyckim WALENTY KONTRA KUPAŁA, w tym na ewentualną publikację mojego nazwiska jako laureata ww. konkursu”.
  4. Projekt nadesłany na Konkurs musi stanowić wyłącznie efekt własnej indywidualnej pracy twórczej jednego uczestnika i nie może być obciążony prawami osób trzecich oraz nie może być wcześniej publikowany drukiem lub w Internecie.
  5. Powołane przez organizatorów Jury konkursu dokona oceny wszystkich nadesłanych prac, przyznając I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. Przy ocenie prac kierować się będzie jakością literacką i wyrazem artystycznym.
  6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 14.02.2022 roku, m.in. za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz na Facebooku.
  7. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu, które są przetwarzane w celu organizacji konkursu i ogłoszenia jego laureatów na podstawie zgody udzielanej bezpośrednio przez Uczestników. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i zostaną usunięte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
  8. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.