Historia biblioteki

Biblioteka w Lubniu powstała w 1955 roku dzięki usilnym staraniom p. Marii Wątorkowej, kierownika Biblioteki Powiatowej w Myślenicach oraz rozpoczynającej swoją pracę p. Marii Brzóski. Początkowo biblioteka mieściła się w jednym z biur Gromadzkiej Rady Narodowej. Wstawiono tam kilka regałów i tak biblioteka zaczęła funkcjonować. Powoli książek przybywało i mimo trudnych warunków lokalowych pani Maria wszelkimi sposobami starała się wpajać w ludzi nawyk czytania.

W 1962 roku prowadzenie biblioteki przejęły pracownice Gromadzkiej Rady Narodowej. Niestety, z powodu braku fachowego przygotowania, pięć lat później zmuszone były zrezygnować. Wtedy też przeniesiono bibliotekę do dwóch pomieszczeń (zajmowanych dotychczas przez Izbę Porodową). W 1967 roku pracę w Gromadzkiej Bibliotece Publicznej podjęła nauczycielka Szkoły Podstawowej w Lubniu, p. Aniela Waksmundzka.

Po trzech latach bibliotekę ponownie przeniesiono – tym razem do nowego lokalu w Remizie OSP. Po odejściu p. Anieli Waksmundzkiej w 1978 roku pracę w lubieńskiej bibliotece podjęła p. Zofia Pietrzak. W 1984 roku jej obowiązki przejęła p. Danuta Skolarus. Dwa lata później – po zwiększeniu liczby etatów w bibliotece, pracę rozpoczęła p. Halina Firek.

Po wieloletnim oczekiwaniu, w maju 1999 roku, księgozbiór biblioteki został przeniesiony do byłych pomieszczeń Banku Spółdzielczego. W lokalu tym – większym, a tym samym bardziej dostępnym dla czytelników, Biblioteka mieści się do dziś. Rok 2000 przyniósł kolejne zmiany personalne, kiedy to z biblioteki odeszła p. Halina Firek, a jej miejsce zajęła p. Kinga Żur. W 2004 roku p. Kingę Żur zastąpiła p. Paulina Klimara, na miejsce której w roku 2007 zatrudniona została p. Renata Leśniak.

Funkcję Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej pełni nadal p. Danuta Skolarus.

Historia fili w Tenczynie

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej została powołana w 1958 roku. Na początku mieściła się w Szkole Podstawowej i prowadzona była przez państwa Krzeczkowskich. W 1986 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Tenczynie udostępniła bibliotece dwa pomieszczenia w Remizie OSP. Biblioteka mieści się tam do dnia dzisiejszego. Do roku 2011 prowadziła ją – w wymiarze 1/2 etatu – p. Helena Suruło. Od listopada 2011 r. bibliotekę prowadzi p. Marzena Rapacz.

Historia fili w Krzeczowie

Filia w Krzeczowie powstała w roku 1975. W 1985 roku biblioteka została przeniesiona do nowo wybudowanej Remizy OSP, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego. Do grudnia 2020 r. w filii pracowała p. Aniela Tomczyk. Od stycznia 2021 r. biblioteka prowadzona jest – w wymiarze 1/2 etatu – przez p. Ewelinę Moskałę.

Historia fili w Skomielnej Białej

Filia w Skomielnej Białej powstała w roku 1947; początkowo mieściła się w prywatnych domach. W 1973 r. została  przeniesiona  do  Ośrodka Zdrowia,  gdzie  mieści  się   do  dnia dzisiejszego  i  prowadzona była do grudnia 2011 r.  w wymiarze 1/2 etatu – przez p. Barbarę Buksę. Od stycznia 2012 r. filię prowadziła p. Ewelina Rapacz; od kwietnia 2017 r. – p. Joanna Rabska.