Usługi dodatkowe

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubniu skorzystać można z usług kserograficznych czy też wydrukować materiały z komputera. W filiach bibliotecznych odpłatnie skorzystać można z kolorowych drukarek z możliwością kserowania i skanowania w formacie A4.