VI KONKURS RECYTATORSKI PN. PRZYRODA WOKÓŁ NAS

Samorządowe Przedszkole w Lubniu oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Lubniu serdecznie zapraszają dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z gminy Lubień do wzięcia udziału w VI Gminnym Konkursie Recytatorskim pn. PRZYRODA WOKÓŁ NAS, który odbędzie się

12-go  maja 2022r. (czwartek ), o godz. 9.30 w Samorządowym Przedszkolu w Lubniu.

Poniżej szczegółowy regulamin konkursu oraz link do karty zgłoszenia.

REGULAMIN KONKURSU:

i. Nazwa konkursu:

 1. VI Gminny konkurs recytatorski pn. PRZYRODA WOKÓŁ NAS.
 2. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lubniu oraz Samorządowe Przedszkole w Lubniu.

II. Cel konkursu:

 1. Nawiązanie współpracy między placówkami, integracja dzieci i nauczycieli
 2. Dostarczenie dzieciom w wieku przedszkolnym doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich.
 3. Prezentacja umiejętności artystycznych dzieci.
 4. Popularyzacja literatury dziecięcej.

III.    Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu gminy Lubień. Konkurs przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria dzieci młodszych (urodzonych w roku 2017 i młodszych)  oraz kategoria dzieci starszych (ur. w roku 2016 i starszych).
 2. Placówki do trzech oddziałów mogą zgłosić po jednym dziecku do obydwóch kategorii placówki większe niż trzy oddziały mogą zgłosić po dwoje dzieci do każdej kategorii.
 3. Uczestnik może recytować dowolny wiersz o treści nawiązującej do tematyki konkursu.
 4. Zgłoszenia udziału należy dokonać na załączonej Karcie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 9-go maja br. wysyłając Kartę zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych  pocztą elektroniczną na adres na adres: przedszkolelubien@onet.eu w tytule wiadomości wpisując „Zgłoszenie na  konkurs” lub w formie papierowej w siedzibie jednego z organizatorów.
 5. Komisję konkursową powołuje organizator.
 6. Podczas oceny komisja będzie w szczególności zwracać uwagę na:
 • – dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
 • – interpretację tekstu,
 • – ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, elementy ruchu, strój, itp.).
 1. Decyzja komisji jest niepodważalna.
 2. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni wyrażą pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do regulaminu).
 3. Laureaci i wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 4. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu, które są przetwarzane w celu organizacji konkursu i ogłoszenia jego laureatów na podstawie zgody udzielanej bezpośrednio przez Uczestników. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i zostaną usunięte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
 5. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

konkurs recytatorski 2022