Święto Flagi

Dzień Flagi  został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.  Ustawą przyjęto dwa wzorce: flaga państwowa bez godła ma dwa poziome pasy w ustalonych odcieniach bieli i czerwieni w proporcjach 5:8 oraz druga – flaga państwowa z godłem –  która ma dwa poziome pasy w ustalonych odcieniach bieli i czerwieni w proporcjach 5:8 oraz godło Polski na środku białego pasa.

Polskie symbole narodowe, źródło: Biało-czerwona, Miniprzewodnik, MSWiA