Święto Chrztu Polski

14 kwietnia jest Świętem Chrztu Polski. W 966 roku, a więc 1055 lat temu, Mieszko I wraz ze swoim dworem przyjął chrzest.

Mieszko jest pierwszym władcą z rodu Piastów, który pojawił się na kartach kronik. Był sprawnym władcą i wodzem, któremu udało się poszerzyć granice odziedziczonego po przodkach terytorium mniej więcej do granic obecnej Polski. Rozbudował sieć potężnych grodów, które stały się militarnymi oraz admiracyjnymi centrami naszego kraju. Zapoczątkował proces chrystianizacji kraju, ponieważ dzięki przyjęciu chrztu stał się równy innym władcom chrześcijańskiej Europy.

Poniżej portrety Mieszka I

Potwierdzeniem tego były małżeństwa z czeską księżniczką Dobrawą i niemiecką szlachcianką wysokiego rodu Odą. Zniósł dawne struktury plemienne i wprowadził na ich miejsce nowe rozwiązania społeczne, administracyjne i kulturalne, czego efektem był proces wchodzenia dotychczas pogańskiego państwa piastowskiego w krąg cywilizacji europejskiej.

Źródła zdjęć i informacji : https://szlakpiastowski.pl/piastowie/ , Xavery PILLATI, domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1081278, https://sites.google.com/site/poczetkrolowpolskich722/mieszko-i oraz http://www.chronologia.pl/biogram-mies0992052500.html