ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU LITERACKIEGO PN. KWIAT PAPROCI

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej „KWIAT PAPROCI”

Komisja konkursowa w składzie:

  1. Danuta Skolarus
  2. Ewelina Moskała-Deres
  3. Renata Leśniak
  4. Halina Firek

w dniu 27 czerwca 2023 r.  komisja oceniła 12 nadesłanych prac literackich pod kątem zgodności z tematyką konkursu i regulaminem. Komisja zdecydowała o  wykluczeniu z konkursu  jednego wiersza oraz o nieprzyznaniu pierwszego miejsca. Zwracając uwagę na wartości literacko-artystyczne oraz wyjątkowe ujęcie tematu jury wyłoniło zwycięzców:

II MIEJSCE           –           Tadeusz Charmuszko

II MIEJSCE           –           Tadeusz Haftaniuk

III MIEJSCE          –           Arkadiusz Kramik

III MIEJSCE          –           Luiza Wesołowska

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w naszym wakacyjnym konkursie. Dyplomy i nagrody wyślemy pocztą.