PRZERWA NA WSPÓLNE CZYTANIE – KOLEJNA EDYCJA

Nasza Biblioteka zgłoszona została do projektu KINDER MLECZNA KANAPKA – PRZERWA NA WSPÓLNE CZYTANIE. Oddawanie głosów na Biblioteki możliwe jest za pośrednictwem Strony internetowej pod adresem www.kinder.pl w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 października 2021 r. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby fizyczne, które założyły konto na Stronie internetowej poprzez podanie w Formularzu swojego adresu e-mail, utworzenie hasła, a następnie potwierdzenie rejestracji przy pomocy linka aktywacyjnego wysłanego na wskazany adres e-mail. Jednego dnia możliwe jest oddanie wyłącznie jednego głosu. Zachęcamy Czytelników do głosowania na naszą Bibliotekę.

Link do strony: https://www.kinder.com/pl/pl/xp/wspolneczytanie/

Po zakończeniu głosowania Organizator, w terminie do dnia 15 listopada 2021 r., dokona podliczenia głosów oddanych na poszczególne Biblioteki. W wyniku podliczenia wszystkich prawidłowo oddanych głosów wyłonionych zostanie 300 (słownie: trzysta) Bibliotek, które uzyskały największą liczbę głosów. Lista wybranych Bibliotek wraz z liczbą głosów uzyskaną przez Biblioteki, oraz miejscem na liście odpowiadającym liczbie głosów opublikowana zostanie na Stronie internetowej w terminie do dnia 18 listopada 2021 r.

Biblioteki wyłonione w sposób wskazany powyżej otrzymają w charakterze nagrody następujące świadczenia rzeczowe:

1) każda z Bibliotek, która zajęła miejsce od 1 do 5 pod względem liczby uzyskanych głosów otrzyma nagrodę główną, na którą składają się: spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem w siedzibie Biblioteki, w którym uczestniczyć będzie autor będący Ambasadorem Kinder. Wartość jednostkowa nagrody w postaci organizacji spotkania autorskiego wynosi 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), komplet książek od wydawnictwa Trefl o wartości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) oraz Kamishibai – tekturowy teatrzyk o wartości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych);

2) każda z Bibliotek, która zajęła miejsce od 6 do 100 pod względem liczby uzyskanych głosów otrzyma nagrodę, na którą składają się: komplet książek od wydawnictwa Trefl o wartości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) oraz Kamishibai – tekturowy teatrzyk o wartości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych);

3) każda z Bibliotek, która zajęła miejsce od 101 do 200 pod względem liczby uzyskanych głosów otrzyma nagrodę, na którą składają się: komplet książek od wydawnictwa Trefl o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych) oraz Kamishibai – tekturowy teatrzyk o wartości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych);

4) każda z Bibliotek, która zajęła miejsce od 201 do 300 pod względem liczby uzyskanych głosów otrzyma nagrodę, na którą składa się: zestaw książek od wydawnictwa Trefl o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych).