Obostrzenia nas nie dotyczą

wykrzyknik

Wprowadzane od soboty zawieszenia działalności instytucji kultury nie odnoszą się do bibliotek. W związku z tym wszystkie biblioteki na terenie gminy Lubień pracują w obowiązującym reżimie sanitarnym, czyli: bez wolnego dostępu do półek, z zamkniętymi stanowiskami komputerowymi i czytelnią oraz z możliwością wykorzystania poczty elektronicznej i programu MAK (wydruki, rezerwacja księgozbioru).