Narodowy Spis Powszechny

GMINNA KOMISJA SPISOWA W LUBNIU przypomina mieszkańcom naszej gminy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a podstawową metodą samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl jest dostępny interaktywny formularz, który należy wypełnić najpóźniej do dnia do 30 września br. Z mieszkańcami województwa malopolskiego, którzy nie spiszą się samodzielnie, od 4 maja będą kontaktować się telefonicznie rachmistrzowie spisowi.

Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności. i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.