NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021-2025

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w roku 2021przedłużyło realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021–2025. Budżet NPRCz 2.0 to ponad miliard złotych na wspieranie rozwoju czytelnictwa poprzez wzmacnianie roli m.in.  publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

KIERUNEK INTERWENCJI 1.1. ZAKUP I ZDALNY DOSTĘP DO NOWOŚCI WYDAWNICZYCH  PRIORYTETU 1. NPRCz 2.0, realizowany przez Bibliotekę Narodową,  daje bibliotekom  publicznym możliwość nie tylko zakupu nowości wydawniczych, ale także usług zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków.  Każda biblioteka partycypuje w kosztach projektu poprzez wkład własny.

W roku 2021 Gminna Biblioteka Publiczna w Lubniu na zakup nowości wydawniczych otrzymała z projektu NPRCz 2.0 dofinansowanie w wysokości 22.000,00 zł.