Limeryki :-)

Z okazji Międzynarodowego Dnia Limeryków, chcemy przybliżyć nieco czytelnikom tę żartobliwą i krótką formę literacką.  Nie wiem, czy wiecie, ale autorką limeryków jest m.in. nasza noblistka, Wisława Szymborska:

Stary sklerotyk, rybak z Helu,
nagle zakochał się w Fidelu.
Do Kuby go pędziła chuć –
ale gdy tylko wsiadł na łódź,
zapomniał, w jakim płynie celu.

Limeryki mają dość ściśle określone reguły: jest to utwór pięciowersowy, w którym pierwszy, drugi i piąty wers się rymują się, podobnie jak rym mają wers trzeci i czwarty (układ rymów: aabba). Wers pierwszy przedstawia głównego bohatera i miejsce akcji, najczęściej kończy się nazwą miejscowości. Ostatnia linijka przynosi rozwiązanie – im bardziej nieoczekiwane i absurdalne, tym lepiej.

Z limeryków wyspiarskich  Wisławy Szymborskiej, źródło: https://culture.pl/pl/dzielo/wislawa-szymborska-rymowanki-dla-duzych-dzieci