KONKURS

Konkurs Aktywni mieszkańcy w Małopolsce jest związany z akcją informacyjną o Narodowym Spisie Powszechnym 2021. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa,  którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych. Zwycięzcami poszczególnych etapów zostaną gminy o największym procentowym przyroście liczby spisanych mieszkańców w danym okresie (rankingi tworzone będą co dwa tygodnie). Nagrody rzeczowe, które otrzymają zwycięzcy poszczególnych etapów muszą trafić do wybranych placówek oświatowo-kulturalnych działających na terenie danej gminy, czyli potencjalnie mogą trafić również do bibliotek publicznych.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie https://krakow.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/konkursy/