KONKURS PN. KWIAT PAPROCI :-)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w literacko-plastycznym konkursie pn. KWIAT PAPROCI – od 29 maja do 20 czerwca 🙂

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lubniu.

Celem konkursu jest:

–           promocja czytelnictwa i ludowych tradycji,

–           wspieranie działań twórczych  dzieci,

–           odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych,

–           rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej,

–           kształtowanie umiejętności twórczego współdziałania dzieci i dorosłych,

–           prezentacja umiejętności artystycznych uczestników.

Regulamin konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców (starszego rodzeństwa). Konkurs ma dwa etapy – literacki i plastyczny.
 2. Warunkiem uczestnictwa w etapie plastycznym jest dostarczenie na adres Biblioteki pracy plastycznej w formie uplecionego wianka, zgodnie ze staropolską tradycją, związaną z Nocą Kupały – czyli wiosenno-letnim przesileniem. Wianek będzie puszczany po wodzie,
  co należy wziąć pod uwagę (musi się na niej utrzymać).
 3. Warunkiem uczestnictwa w etapie literackim jest dostarczenie osobiście na adres Biblioteki, krótkiej formy literackiej – wiersza, limeryku, fraszki itp. na temat związany z Nocą Kupały, czyli słowiańskim świętem zakochanych.
 4. Konkurs trwa od 29 maja do 20 czerwca 2023 r.
 5. Prace uczestników wykorzystane będą w promocji czytelnictwa i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubniu.
 6. Przesłanie (dostarczenie) pracy oznacza przeniesienie praw autorskich na organizatora.
 7. Komisję konkursową powołuje organizator.
 8. Podczas oceny komisja będzie kierunkować się kreatywnym podejściem do tematu, jakością wykonania i zgodnością z tematyką konkursu.
 9. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
 10. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu, które są przetwarzane w celu organizacji konkursu i ogłoszenia jego laureatów na podstawie zgody udzielanej bezpośrednio przez Uczestników. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i zostaną usunięte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
 11. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa, w tym na przetwarzanie danych osobowych i publikację prac (zdjęć) na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych, wraz z podaniem danych autora.
 12. Prace należy dostarczyć (przesłać) na adres: Gminna Biblioteka Publiczna, 32-433 Lubień 34, woj. małopolskie. Wiersze można przesłać na adres e-mail biblubien@poczta.onet.pl  z dopiskiem: Kwiat paproci.