KONKURS PLASTYCZNY PN. MAGICZNA KSIĄŻKA

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubniu z okazji Światowego Dnia Książki dla Dzieci ogłasza konkurs plastyczny pn.  MAGICZNA KSIĄŻKA 🙂

REGULAMIN

Organizatorem  konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna, 32-433 Lubień 34,  e-mail: biblubien@poczta.onet.pl, tel.: 18 2682045

Cele konkursu jest zachęcenie dzieci do przyjmowania aktywnej postawy wobec literatury
i sztuki oraz rozwijanie u dzieci i młodzieży kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej.

Termin konkursu: prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 22.04.2022 r. do siedziby Gminnej Biblioteki. Organizator zastrzega sobie prawo reprodukcji prac w celach popularyzacji konkursu i promocji. Prace konkursowe zostaną wyeksponowane w Bibliotece w formie wystawy.

Udział w konkursie: Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z gminy Lubień. Organizator dopuszcza możliwość wzięcia udziału grupy przedszkolnej lub klasy.

Technika i forma prac: W ramach przygotowania pracy konkursowej uczestnik wymyśla własną historię, ilustruje ją oraz przygotowuje okładkę i własnoręcznie oprawia nadając jej formę książki. Technika wykonania pracy: dowolna plastyczna, płaska, z elementami ruchomymi lub trójwymiarowymi (malowanie, rysowanie, wydzieranki, wyklejanki, techniki łączone). Format pracy od A5 do A4.

Wymagania konkursowe: Temat prac: tematyka książki jest dowolna i zależna od woli osoby wykonującej pracę. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 prace. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia – do pobrania na stronie http://biblioteka.lubien.pl/

Ocena prac: Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci młodsze i dzieci starsze, z ewentualnym podziałem na prace indywidualne i zbiorowe. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu pod kątem: zgodności z tematem konkursu, jakości wykonania, wartości literackiej, oryginalności i stopnia trudności wykonania.

Nagrody: Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej grupie wiekowej. Przewiduje się również wyróżnienia dla każdej kategorii. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Ogłoszenie wyników: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26 kwietnia 2022 r. na stronie internetowej Biblioteki http://biblioteka.lubien.pl/

Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu, które są przetwarzane w celu organizacji konkursu i ogłoszenia jego laureatów na podstawie zgody udzielanej bezpośrednio przez Uczestników. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i zostaną usunięte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

KARTA ZGŁOSZENIA