KONKURS PLASTYCZNY „KSIĄŻKA I RÓŻA”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pn. KSIĄŻKA I RÓŻA, który związany jest z XXII obchodami Małopolskich Dni Książki i Róży 🙂

Celem konkursu jest:

–           promocja czytelnictwa,

–           wspieranie działań twórczych  dzieci,

–           odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych,

–           rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej,

–           kształtowanie umiejętności twórczego współdziałania dzieci i dorosłych,

–           prezentacja umiejętności artystycznych uczestników.

Regulamin konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców (starszego rodzeństwa).
 2. Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie (dostarczenie osobiście) na adres Biblioteki – Gminna Biblioteka Publiczna, 32-433 Lubień 34) pracy plastycznej w formie zakładki do książki, exlibrisu, projektu stempla (pieczątki), logotypu, grafiki, której głównym motywem jest RÓŻA.
 3. W pracy można odnieść się do postaci i treści książki Antoine’a de Saint-Exupéry’ego pt. Mały książę.
 4. Forma pracy wyklucza prace przestrzenne i nie powinna przekraczać formatu A4. Zakładka do książki powinna być jednostronna.
 5. Konkurs trwa od 24 marca do 21 kwietnia 2023 r.
 6. Prace uczestników wykorzystane będą w promocji czytelnictwa i Małopolskich Dni pn. Książka i róża.
 7. Przesłanie (dostarczenie) pracy oznacza przeniesienie praw autorskich na organizatora.
 8. Komisję konkursową powołuje organizator.
 9. Podczas oceny komisja będzie kierunkować się kreatywnym podejściem do tematu, jakością wykonania i zgodnością z tematyką konkursu.
 10. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
 11. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu, które są przetwarzane w celu organizacji konkursu i ogłoszenia jego laureatów na podstawie zgody udzielanej bezpośrednio przez Uczestników. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i zostaną usunięte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
 12. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa, druk i publikację prac na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.