Zasady działania biblioteki

 Informujemy, że filia w Tenczynie będzie czynna od 23 marca br. Wprowadzane od soboty zawieszenia działalności instytucji kultury nie wymieniają stricte bibliotek.

W związku z tym wszystkie biblioteki pracują w obowiązującym reżimie sanitarnym, czyli: bez wolnego dostępu do półek, z zamkniętymi stanowiskami komputerowymi i czytelnią oraz z możliwością wykorzystania poczty elektronicznej i programu MAK (wydruki, rezerwacja księgozbioru).