Dziś przypominamy Bułata Okudżawę

Dzisiaj mija 97 rocznica urodzin Bułata Okudżawy. Rosyjski bard, poeta, prozaik, kompozytor ballad, pieśni lirycznych i satyrycznych, dramaturg urodził się  9 maja 1924 w Moskwie. W Polsce twórczość Okudżawy, zwłaszcza jego piosenki, cieszyły się dużą popularnością, tłumaczone na język polski m.in. Agnieszkę Osiecką i Wojciecha Młynarskiego.  Do najpopularniejszych jego ballad należą: „ Trzy miłości”, „Modlitwa” (Dopóki ziemia kręci się) i „Piosenka o żołnierskich butach”.

Bułat Okudżawa

Największą sławę zdobył jako poeta i bard. Początkowo jego wiersze dostępne były tylko w drugim obiegu, dopiero później artysta miał możliwość oficjalnego wykonywania swoich dzieł. W poezji Okudżawy dominuje klimat zadumy, smutku, refleksji nad ludzkim losem, a tłem bardzo często była wojna. W utworach zauważalna jest też więź emocjonalna poety z Arbatem,  starą moskiewską ulicą, na której w dzieciństwie mieszkał. Stała się ona symbolem jednoznacznie utożsamianym z Okudżawą. Miejscem szarym, typowym, pełnym codziennych problemów zwykłych ludzi, a jednocześnie pełnym tajemnic. Był blisko związany z Agnieszką Osiecką.

Wydana w PRL przez wytwórnię płytową Muza Polskie Nagrania płyta „Ballady Bułata Okudżawy”, zawierająca polskojęzyczne wersje jego utworów, była pierwszą na świecie próbą przekładu poezji śpiewanej Okudżawy na język obcy. Jego utwory śpiewali m.in. Edmund Fetting, Bohdan Łazuka, Wojciech Młynarski, Sława Przybylska, a w późniejszym okresie także Hanna Banaszak. Jacek Kaczmarski poświęcił mu swoją piosenkę Pożegnanie Okudżawy, zaś Andrzej Sikorowski Żal za Bułatem O., utrzymane w klimacie poezji Bułata. Poeta zmarł 12 czerwca 1997 w Paryżu.

Źródło: https://www.poezjaspiewana.pl/bulat-okudzawa; https://cultura.pl