DOFINANSOWANIE Z PROJEKTU NPRCz 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego głównym celem jest  wspieranie rozwoju czytelnictwa poprzez wzmacnianie roli m.in.  bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

KIERUNEK INTERWENCJI 1.1. ZAKUP I ZDALNY DOSTĘP DO NOWOŚCI WYDAWNICZYCH  PRIORYTETU 1. NPRCz 2.0, realizowany przez Bibliotekę Narodową,  daje bibliotekom  publicznym możliwość nie tylko zakupu nowości wydawniczych, ale także usług zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków.  Każda biblioteka partycypuje w kosztach projektu poprzez wkład własny.

W roku 2023 Gminna Biblioteka Publiczna w Lubniu na zakup nowości wydawniczych otrzymała z projektu NPRCz 2.0 dofinansowanie w wysokości 12.000,00 zł.