BEZPŁATNA SIEĆ WiFi4EU W BIBLIOTECE :-)

Inicjatywa Unii Europejskiej pn. WiFi4EU wspiera bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu w przestrzeniach publicznych, takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w gminach w całej Europie. Do otrzymania funduszy zakwalifikowała się m.in. nasza gmina, która – zapewniając mieszkańcom gminy i turystom  łatwy i wysokiej jakości bezpłatny  dostęp do sieci – będzie pokrywać koszty operacyjne przez co najmniej trzy lata. W naszej bibliotece już działa 🙂