AKTUALNA LISTA LEKTUR – SZKOŁA ŚREDNIA

Poniżej podajemy pełną listę lektur szkolnych. Dziś lektury dla szkół średnich, poziom podstawowy.

PEŁNA LISTA LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH:

 1. Biblia – w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana
 2. Jan Parandowski – „Mitologia” (część I – Grecja)
 3. Homer – „Iliada” (fragmenty) i „Odyseja” (fragmenty)
 4. Sofokles – „Antygona”
 5. Horacy – wybrane utwory
 6. „Bogurodzica”, „Lament świętokrzyski” (fragmenty), „Legenda o św. Aleksym” (fragmenty), „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” (fragmenty), „Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu” (fragmenty)
 7. „Pieśń o Rolandzie” (fragmenty)
 8. Gall Anonim – „Kronika polska” (fragmenty)
 9. Dante Alighieri – „Boska komedia” (fragmenty)
 10. Jan Kochanowski – wybrane pieśni, w tym: „Pieśń IX ks. I”, „Pieśń V ks. II”; psalmy, w tym „Psalm 13”, „Psalm 47”; tren IX, X, XI, XIX; „Odprawa posłów greckich”
 11. Piotr Skarga – „Kazania sejmowe” (fragmenty)
 12. Wybrane wiersze poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński
 13. Jan Chryzostom Pasek – „Pamiętniki” (fragmenty)
 14. William Szekspir – „Makbet”, „Romeo i Julia”
 15. Molier – „Skąpiec”
 16. Ignacy Krasicki – „Hymn do miłości ojczyzny”, wybrane satyry
 17. Franciszek Karpiński – wybór sielanek i liryki religijnej
 18. Adam Mickiewicz – „Oda do młodości”; wybrane ballady, w tym „Romantyczność”; wybrane sonety z cyklu „Sonety krymskie” oraz inne wiersze; „Konrad Wallenrod”; „Dziady” (cz. III)
 19. Juliusz Słowacki – „Kordian”, wybrane wiersze, w tym „Grób Agamemnona” (fragmenty), „Testament mój”

PEŁNA LISTA LEKTUR UZUPEŁNIAJĄCYCH (obowiązkowo dwie):

 1. Sofokles – „Król Edyp”
 2. Mikołaj z Wilkowiecka – „Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” (fragmenty)
 3. „Dzieje Tristana i Izoldy” (fragmenty)
 4. Giovanni Boccaccio – „Sokół”
 5. Mikołaj Rej – „Żywot człowieka poczciwego” (fragmenty)
 6. Andrzej Frycz Modrzewski – „O poprawie Rzeczypospolitej” (fragmenty)
 7. Miguel de Cervantes y Saavedra – „Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy” (fragmenty)
 8. Wespazjan Kochowski – „Psalmodia polska” (wybór psalmów)
 9. Wacław Potocki – „Transakcja wojny chocimskiej” (fragmenty z części I)
 10. Ignacy Krasicki – „Monachomachia” (fragmenty)
 11. Stanisław Trembecki – „Franciszek Kniaźnin”, wybrane utwory
 12. Jędrzej Kitowicz – „Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III” (fragmenty)
 13. Julian Ursyn Niemcewicz – „Powrót posła”
 14. Stanisław Staszic – „Przestrogi dla Polski” (fragmenty)
 15. Juliusz Słowacki – „Beniowski” (fragmenty), „Listy do Matki” (fragmenty)
 16. Aleksander Fredro – „Śluby panieńskie”
 17. Johann Wolfgang Goethe – „Cierpienia młodego Wertera” (fragmenty), „Faust” (fragmenty)
 18. George Byron – „Giaur” (fragmenty)
 19. Adam Mickiewicz – „Dziady” (cz. IV)
 20. Eliza Orzeszkowa – „Nad Niemnem”
 21. Maria Konopnicka, Tadeusz Peiper, Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Edward Stachura, Ryszard Krynicki, Adam Zagajewski – wybór wierszy
 22. Stefan Żeromski – „Echa leśne”, „Ludzie bezdomni”
 23. Zofia Nałkowska – „Granica”, „Przy torze kolejowym” (z tomu „Medaliony”)
 24. Joseph Conrad – „Lord Jim”
 25. Kazimierz Moczarski – „Rozmowy z katem” (fragmenty)
 26. Jan Józef Szczepański – „Święty”
 27. Tadeusz Różewicz – „Kartoteka”
 28. Józef Czapski – „Na nieludzkiej ziemi” (fragmenty)
 29. Leopold Tyrmand – „Dziennik 1954” (fragmenty)
 30. Stanisław Lem – „Wizja lokalna”
 31. Samuel Beckett – „Czekając na Godota”
 32. Friedrich Dürrenmatt – „Wizyta starszej pani”
 33. Eugène Ionesco – „Lekcja”
 34. „Kronika Książąt Polskich”, oprac. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski
 35. Henryk Sienkiewicz – „Listy z podróży do Ameryki” (fragmenty)
 36. Witold Pilecki – „Raport Witolda”
 37. Wiesław Kielar – „Anus mundi”
 38. Zofia Kossak-Szczucka – „Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917–1919”
 39. Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie
 40. John Ronald Reuel Tolkien – „Władca pierścieni. Drużyna pierścienia”
 41. Inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

LEKTURY USUNIĘTE:

 1. wybrane wiersze następujących poetów: Marcin Świetlicki
 2. Jan Parandowski – „Mitologia” – część II „Rzym”
 3. François Villon – „Wielki testament” (fragmenty)
 4. Piotr Skarga – „Żywoty świętych” (fragmenty)