AKTUALNA LISTA LEKTUR – SZKOŁA ŚREDNIA

Poniżej podajemy pełną listę lektur szkolnych. Dziś lektury dla szkół średnich, poziom rozszerzony.

PEŁNA LISTA LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH:

 1. Arystoteles – „Poetyka”, „Retoryka” (fragmenty)
 2. Platon – „Państwo” (fragmenty)
 3. Arystofanes – „Chmury”
 4. Wergiliusz – „Eneida” (fragmenty)
 5. Św. Augustyn – „Wyznania” (fragmenty)
 6. Św. Tomasz z Akwinu – „Summa teologiczna” (fragmenty)
 7. François Rabelais – „Gargantua i Pantagruel” (fragmenty)
 8. Michel de Montaigne – „Próby” (fragmenty)
 9. Jan Kochanowski – „Treny” (jako cykl poetycki)
 10. William Szekspir – „Hamlet”
 11. Wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior
 12. Juliusz Słowacki – „Lilla Weneda”
 13. Cyprian Kamil Norwid – „Bema pamięci żałobny rapsod”, „Fortepian Szopena”, „Czarne kwiaty” (fragmenty), „Promethidion” (fragmenty)
 14. Realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska – Honoré de Balzac („Ojciec Goriot”) lub Charles Dickens („Klub Pickwicka”), lub Mikołaj Gogol („Martwe dusze”), lub Gustaw Flaubert („Pani Bovary”)
 15. Stanisław Wyspiański – „Noc listopadowa”
 16. Franz Kafka – „Proces” (fragmenty)
 17. Michaił Bułhakow – „Mistrz i Małgorzata”
 18. Stanisław Ignacy Witkiewicz – „Szewcy”
 19. Bruno Schulz – wybrane opowiadania z tomu „Sklepy cynamonowe”
 20. Tadeusz Konwicki – „Mała apokalipsa”
 21. Jorge Luis Borges, Sławomir Mrożek – wybrane opowiadanie
 22. Janusz Głowacki – „Antygona w Nowym Jorku”
 23. Wybrane eseje autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze)
 24. Wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych

PEŁNA LISTA LEKTUR UZUPEŁNIAJĄCYCH (obowiązkowo dwie):

 1. Sofokles – „Król Edyp”
 2. Mikołaj z Wilkowiecka – „Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” (fragmenty)
 3. „Dzieje Tristana i Izoldy” (fragmenty)
 4. Giovanni Boccaccio – „Sokół”
 5. Mikołaj Rej – „Żywot człowieka poczciwego” (fragmenty)
 6. Andrzej Frycz Modrzewski – „O poprawie Rzeczypospolitej” (fragmenty)
 7. Miguel de Cervantes y Saavedra – „Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy” (fragmenty)
 8. Wespazjan Kochowski – „Psalmodia polska” (wybór psalmów)
 9. Wacław Potocki – „Transakcja wojny chocimskiej” (fragmenty z części I)
 10. Ignacy Krasicki – „Monachomachia” (fragmenty)
 11. Stanisław Trembecki – „Franciszek Kniaźnin”, wybrane utwory
 12. Jędrzej Kitowicz – „Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III” (fragmenty)
 13. Julian Ursyn Niemcewicz – „Powrót posła”
 14. Stanisław Staszic – „Przestrogi dla Polski” (fragmenty)
 15. Juliusz Słowacki – „Beniowski” (fragmenty)
 16. Aleksander Fredro – „Śluby panieńskie”
 17. Johann Wolfgang Goethe – „Cierpienia młodego Wertera” (fragmenty), „Faust” (fragmenty)
 18. George Byron – „Giaur” (fragmenty)
 19. Adam Mickiewicz – „Dziady” (cz. IV)
 20. Eliza Orzeszkowa – „Nad Niemnem”
 21. Stefan Żeromski – „Echa leśne”
 22. Zofia Nałkowska – „Granica”
 23. Joseph Conrad – „Lord Jim”
 24. Tadeusz Peiper, Maria Konopnicka, Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Edward Stachura – wybór wierszy
 25. Kazimierz Moczarski – „Rozmowy z katem” (fragmenty)
 26. Zofia Nałkowska – „Przy torze kolejowym” (z tomu „Medaliony”)
 27. Jan Józef Szczepański – „Święty”
 28. Tadeusz Różewicz – „Kartoteka”
 29. Józef Czapski – „Na nieludzkiej ziemi” (fragmenty)
 30. Leopold Tyrmand – „Dziennik 1954” (fragmenty)
 31. Stanisław Lem – „Wizja lokalna”
 32. Samuel Beckett – „Czekając na Godota”
 33. Friedrich Dürrenmatt – „Wizyta starszej pani”
 34. Eugène Ionesco – „Lekcja”
 35. Zofia Kossak-Szczucka – „Błogosławiona wina”
 36. Ferdynand Antoni Ossendowski – „Mocni ludzie”, „Ludzie, zwierzęta, bogowie”
 37. Krystyna Lubieniecka-Baraniak – „Gdy brat staje się katem”
 38. Jan Paweł II – „Przekroczyć próg nadziei” (fragmenty), „Tryptyk rzymski”, „Pamięć i tożsamość” (fragmenty), „Fides et ratio” (fragmenty)
 39. Karol Wojtyła – „Przed sklepem jubilera”
 40. Stefan Wyszyński – „Zapiski więzienne”
 41. Paweł Zuchniewicz – „Ojciec wolnych ludzi. Opowieść o Prymasie Wyszyńskim”
 42. Inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

https://www.onet.pl/kultura/onetkultura/zmiany-w-kanonie-lektur-lista-na-nowy-rok-szkolny-zestawienie/