14 kwietnia DZIEŃ CHRZTU POLSKI

Ustawą z dnia  22 lutego 2019 r. parlament ustanowił dzień 14 kwietnia Dniem Chrztu Polskiego oraz świętem państwowym. Dokładna data chrztu Polski nie jest znana, jednak według większości historyków  miał on miejsce w 966, w Wielką Sobotę, która wypadła wówczas 14 kwietnia. Chociaż o okolicznościach przyjęcia chrztu przez księcia Polan i jego poddanych wiemy niewiele, to nie ulega wątpliwości, że akt ten był najbardziej doniosłym i brzemiennym w skutki wydarzeniem w dziejach Polski. Można nawet powiedzieć, że bez chrztu nie byłoby państwa polskiego, nie byłoby Polaków i ich wspaniałej historii i niezwykłej kultury. Narodziny państwa polskiego i jego chrzest są ze sobą ściśle związane.

Chrzest Polski był procesem długotrwałym, który w 966 roku rozpoczął Mieszko I, co pozwoliło mu na włączenie się do gry politycznej w chrześcijańskiej Europie. Nie da się ukryć, że Mieszko I zdecydował się na chrzest raczej ze względów politycznych, aniżeli duchowych, ponieważ coraz więcej państw ościennych wkraczało w orbitę kultury chrześcijańskiej. Aby więc liczyć się na arenie międzynarodowej również Mieszko I  musiał zdecydować się na ten krok.  Chrzest Polski był dopełnieniem jego rządów Mieszka I, który zdążył już dobrze zorganizować nowopowstałe państwo.

Źródło: https://www.polskatradycja.pl/historia-polski/wydarzenia/chrzest-polski.html